Công cụ đếm từ cho bài viết

Đã sao chép

Kết quả

 • Từ

  0
 • Nhân vật

  0
 • đoạn văn

  0
 • Chấm câu

  0
 • Số

  0
 • không gian

  0

Công cụ đếm từ cho bài viết

Máy đếm từ là gì?

Bộ đếm từ là một công cụ được thiết kế để đếm số từ trong một văn bản hoặc tài liệu nhất định. Nó thường được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau, chẳng hạn như viết, chỉnh sửa và nghiên cứu học thuật. Chức năng chính của bộ đếm từ là đếm số từ trong một bài viết một cách chính xác và hiệu quả. Công cụ đếm từ có sẵn trên máy tính, máy tính xách tay, điện thoại di động và máy tính bảng.

Bộ đếm từ dành cho ai?

Bộ đếm từ đặc biệt hữu ích cho các nhà văn, người viết blog, nhà báo, sinh viên và các chuyên gia, những người cần tuân thủ các giới hạn từ cụ thể hoặc theo dõi tiến trình của họ về số lượng từ.

Làm thế nào để sử dụng máy đếm từ?

Dán hoặc nhập văn bản bạn cần tính số từ, sau đó công cụ sẽ tự động tính số từ và các dữ liệu khác.

Làm cách nào để kiểm tra số từ trong Microsoft Word?

1. Mở tài liệu Microsoft Word mà bạn muốn kiểm tra.

2. Nhấp vào tab 'Xem lại' ở đầu cửa sổ Word.

3. Tìm phần 'Kiểm chứng' trên thanh công cụ. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy nút 'Đếm từ'. Nhấn vào nó.

4. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, hiển thị thông tin đếm từ, bao gồm số trang, số từ, ký tự (có và không có dấu cách), đoạn và dòng trong tài liệu của bạn.

Làm cách nào để kiểm tra số lượng từ trong Google Docs?

1. Mở tài liệu Google Docs mà bạn muốn kiểm tra.

2. Nhấp vào menu 'Công cụ' ở đầu cửa sổ Google Tài liệu.

3. Trong trình đơn thả xuống, hãy chọn 'Đếm từ'.

4. Một hộp thoại nhỏ sẽ xuất hiện, hiển thị thông tin đếm từ, bao gồm số trang, số từ, ký tự (có và không có dấu cách) và các ký tự không bao gồm chú thích cuối trang.