máy tính ngày

máy tính ngày

Máy tính thời lượng ngày là gì?

Công cụ trực tuyến này cho phép bạn tính toán số ngày giữa hai ngày nhất định. Bạn chỉ cần nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc, máy tính sẽ tự động xác định thời lượng tính bằng ngày. Nó tính đến số ngày trong mỗi tháng và năm nhuận, cung cấp phép tính chính xác tổng số ngày giữa hai ngày. Một số máy tính nâng cao cũng có thể cung cấp các tùy chọn bổ sung, chẳng hạn như loại trừ các ngày cuối tuần hoặc các ngày trong tuần cụ thể khỏi phép tính thời lượng.

Máy tính ngày là gì?

Máy tính ngày là một công cụ trực tuyến cung cấp các phép tính ngày khác nhau, bao gồm cộng hoặc trừ một số ngày cụ thể từ một ngày nhất định. Với công cụ này, bạn có thể nhập ngày và chỉ định số ngày bạn muốn cộng hoặc trừ. Sau đó, máy tính sẽ tạo ngày kết quả sau khi thực hiện phép tính. Công cụ này hữu ích cho các tác vụ như xác định ngày trong tương lai hoặc quá khứ, lên lịch sự kiện hoặc quản lý lịch trình dự án.