Binär omvandlare


Kopierade

Binär omvandlare

Vad är binär omvandlare?

Binär omvandlare är ett onlineverktyg som konverterar text till binärt. Förutom att konvertera text till binärt, ger det också interkonvertering mellan decimaltal, oktala tal, binära tal och hexadecimala tal.som att konvertera binärt till decimalt, oktalt till hexadecimalt, och så vidare.

Vad är binärt?

Binärt är ett system baserat på binära siffror, där positionsvärdet för varje siffra är en potens av 2. Med andra ord är positionsvärdet för varje siffra två gånger värdet av föregående position. Binär används ofta inom datavetenskap och digital elektronik eftersom datorer använder elektroniska switchar som bara kan representera två tillstånd, vanligtvis betecknade som 0 och 1.

Hur använder man binär omvandlare?

Skriv eller klistra bara in texten du vill konvertera i redigeringsrutan, så kommer programmet automatiskt att beräkna de binära talen.