Porównanie tekstu


Porównanie tekstu

Co to jest porównanie tekstu?

Narzędzie do porównywania tekstów to aplikacja online przeznaczona do porównywania i analizowania różnic między dwoma lub więcej tekstami. Narzędzia do porównywania tekstów zwykle zapewniają widok obok siebie lub scalonych porównywanych tekstów, podkreślając dodatki, usunięcia, modyfikacje i przeniesione sekcje. Umożliwiają użytkownikom łatwe śledzenie i przeglądanie zmian, współpracę nad treścią oraz zapewniają dokładność i spójność.

Jak korzystać z internetowego narzędzia do porównywania tekstów?

Wklej dwa fragmenty tekstu do porównania w dwóch polach edycji, a następnie kliknij przycisk Porównaj. Następnie program poda różnicę między dwoma tekstami.

Jak porównać tekst w Microsoft Word?

1. Otwórz Microsoft Word i otwórz dwa dokumenty, które chcesz porównać.

2. Przejdź do karty „Recenzja” na pasku narzędzi programu Word.

3. Kliknij przycisk „Porównaj” w grupie „Porównaj”.

4. Z rozwijanego menu wybierz „Porównaj dokumenty”.

5. W sekcji „Dokument oryginalny” wybierz pierwszy dokument.

6. W sekcji „Zmieniony dokument” wybierz drugi dokument.

7. Kliknij przycisk „OK”.

Jak porównać tekst w Dokumentach Google?

1. Otwórz Dokumenty Google i otwórz dwa dokumenty, które chcesz porównać.

2. W jednym z dokumentów zaznacz fragment tekstu, który chcesz porównać.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst iz menu kontekstowego wybierz „Porównaj tekst”.

4. Pojawi się pasek boczny pokazujący różnice między zaznaczonym tekstem w obu dokumentach, w tym dodatki, usunięcia i modyfikacje.