Tekst vergelijken


Tekst vergelijken

Wat is tekstvergelijking?

Een tekstvergelijkingstool is een online applicatie die is ontworpen om de verschillen tussen twee of meer teksten te vergelijken en te analyseren. Tools voor het vergelijken van tekst bieden meestal een zij-aan-zij of samengevoegde weergave van de vergeleken teksten, waarbij toevoegingen, verwijderingen, wijzigingen en verplaatste secties worden gemarkeerd. Ze stellen gebruikers in staat om eenvoudig wijzigingen bij te houden en te beoordelen, samen te werken aan inhoud en nauwkeurigheid en consistentie te waarborgen.

Hoe de online tekstvergelijkingstool te gebruiken?

Plak de twee stukjes tekst die u wilt vergelijken in de twee invoervakken en klik vervolgens op de knop Vergelijken. Dan geeft het programma je het verschil tussen de twee teksten.

Hoe tekst in Microsoft Word te vergelijken?

1. Open Microsoft Word en open de twee documenten die u wilt vergelijken.

2. Ga naar het tabblad 'Review' op de werkbalk van Word.

3. Klik op de knop 'Vergelijken' in de groep 'Vergelijken'.

4. Selecteer 'Documenten vergelijken' in het vervolgkeuzemenu.

5. Kies in het gedeelte 'Origineel document' het eerste document.

6. Kies in het gedeelte 'Herzien document' het tweede document.

7. Klik op de knop 'OK'.

Tekst vergelijken in Google Docs?

1. Open Google Documenten en open de twee documenten die u wilt vergelijken.

2. Selecteer in een van de documenten het tekstgedeelte dat u wilt vergelijken.

3. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en kies 'Tekst vergelijken' in het contextmenu.

4. Er verschijnt een zijbalk met de verschillen tussen de geselecteerde tekst in beide documenten, inclusief toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen.